השאירו פרטים ונחזור אליכם:

מי בר בלוג שימוש במיני בר בשבת

שימוש במיני בר בשבת

שימוש במיני בר בשבת

לקוחות דתיים אשר משתמשים במיני ברים בוודאי ישמחו לדעת שלחברת מי בר יש אישור כשרות עבור מתקני המים שהיא מספקת.

אישור כשרות למיני ברים ומכשירי מים

לקוחות דתיים אשר משתמשים במיני ברים בוודאי ישמחו לדעת שלחברת מי בר יש אישור כשרות עבור מתקני המים שהיא מספקת.

לרוב, לקוחות המשתמשים במיני ברים השונים לא מודעים לעניין ההלכה אשר קובעת את אופן השימוש בימי שבת וחג.

ישנן בשוק חברות רבות אולם עצם עובדה שחברה כזו או אחרת יכולה למכור מכשיר אינה מאפשרת כשלעצמה להשתמש בו בימי שבת וחג. לצורך בדיקת העניין ההלכתי, יש לוודא שבידי החברה קיים אישור כשרות, וכן יש לדעת את אופן השימוש המותר במתקנים בימי שבת וחג.

כמובן שבעיה זו אינה עולה בימי חול, אך להבדיל, בימי שבת וחג ישנם מכשולים רבים שעל הציבור להבין על מנת שלא ייכשל בהפעלת מכשירים אלה.

נורית חיווי במתקני המים

ראשית, יש לבדוק האם בעת הפעלת המכשיר נדלקת נורית חיווי, כיוון שאם נדלקת נורית חיווי, המכשיר בוודאי אסור להפעלה בימי שבת וחג, ללא כל קשר להפעלת מתקן המים. כלומר, ההפעלה ואסורה בגלל פעולת האגב של הדלקת הנורה, ולכן יש לוודא שבמכשיר לא מופעלת נורה בעת הדלקתו בימי שבת וחג. לדוגמה, פתיחת דלת המקרר ביום שבת וחג הינה אסורה שכן בעת ההפעלה נדלקת נורית תאורה, ולשם כך ניתן לנתק את המנורה לפני השבת. באותו עניין, במכשירי המיני ברי של חברת מי בר ישנה אופציה של "מצב שבת" שמנטרלת את הדלקת הנורה.

הפעלת מי קרים וחמים במיני בר ביום שבת

לחברת מי בר כאמור יש אישור כשרות עבור מכשירי המיני בר, כך שניתן להשתמש במתקן במקביל להגבלות ההלכתיות - ראו אישור הלכתי. לפרטים נוספים באשר לאפשרויות השימוש במכשירים יש