לקבלת הצעה לחצו

השאירו פרטים ונחזור אליכם:

מי בר שירות תיקונים

שירות תיקונים

תנאי האחריות

תנאי האחריות:

לכל מוצר הנרכש בחברה מצורפת תעודת אחריות, אשר מקנה לקונה המכשיר שרות/תיקונים בהתאם לדגם
המכשיר מיום אספקת המתקן לרוכש לתקופת הזמן המצוינת בתעודה.

אחריותנו היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק של המכשיר אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש רגיל ונבון.

אחריות היצרן לא תחול על המכשיר בתנאים הבאים:

א. קלקול הנובע מהפעלה שלא לפי ההוראות

ב. נפילה, שבר או נזק מכל סיבה שהיא שנעשה במכוון, רשלנות או הזנחה של המכשיר.

ג. האחריות אינה חלה על פילטרים, ממברנה וחלקים נלווים.

ד. אחריות זו מתבטלת אוטומטית בכל מקרה שבו אדם אשר אינו מוסמך מטעם החברה יתקין, יטפל, יחליף פילטרים או יבצע שינויים במכשיר. וכן כתוצאה מאש, ברק או שריפה.

ה. האחריות אינה חלה על נזקי אבנית.

ו. האחריות מתחדשת כל שנה לאחר טיפול ו/או החלפת הפילטרים ע"י נציג מוסמך מטעם החברה בלבד.